چهارشنبه، 2 مرداد، 1398    جديدترين به روز رسانی: 1398-04-31 14:06
تهران    |  نیویورک    |  توکیو    |      GMT

آیکن اخبار مهم سر تیتر خبرها:
  » دیکشنری فارکس
      


            
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A

واژه

معنی

acceleration factor عامل افزایش دهنده
account حساب، به اصل حساب افتتاح شده در نزد بانک يا کارگزار گفته مي شود
account balance بخشي از صفحه نمايش نرم افزار معاملاتي که ميزان موجودي حساب معامله گر و همچنين ميزان سود يا ضررخالص يک پوزيشن باز را نشان مي دهد .
Account Information بخشي از صفحه نمايش نرم افزار معاملاتي که ميزان موجودي حساب معامله گر و ميزان سود يا ضرر خالص يک پوزيشن باز رانشان مي دهد.
aggressor مهاجم، خريدار معتقد به صعود قيمت ها
anecdotal شايعات وشنيده هاي غير رسمي
announcement اظهاریه , بیانیه
anticipation پيش بيني
Anticipation پيش بيني قيمت توسط تحليل گران
appreciation افزايش ارزش يک ارز در مقابل ارزي ديگر
Appreciation افزايش نرخ يک ارز در مقابل ارز ديگر
arbitrage استفاده از تفاوت قيمت يک کالا در دو بازار مختلف
ask نرخ خريد معامله گر و نرخ فروش کارگزار
Ask Rate نرخي که براي فروش يک ارز ارائه ميشود .
Ask Size تعداد لا تهايي که براي فروش در قيمت پيشنهادي ارائه مي شود .
asset دارايي، نقدي و غير نقدي
Average ميانگين , متوسط
0060129131009 | 0060129131009 | درخواست تماس تلفنی رایگان | ایمیل های ما
تلفن تماس : 0060 129 131009 , 0060 327 884904