دوشنبه، 4 شهریور، 1398    جديدترين به روز رسانی: 1398-05-31 16:12
تهران    |  نیویورک    |  توکیو    |      GMT

آیکن اخبار مهم سر تیتر خبرها:
  » سلب مسئوليت

سلب مسئوليت

 اين سايت صرفا به منظور اطلاع رساني ايجاد گردیده و شرکت FXCRC هيچگونه تعهد صريح ، ضمني و يا قانوني در قبال اين سايت و يا مطالب و اطلاعاتي كه در آن وجود دارد و يا در صفحات سايت به آن اشاره شده است را نمي پذيرد .

مطالب و اطلاعات اين سايت فقط در جهت افزایش سطح اطلاعات عمومي ارائه می شود و میتواند براي تصميم گيريهاي تجاري مورد استفاده قرار گيرند. توصيه ها يا اطلاعاتي كه از اين سايت دريافت مي شود از منابع مختلفی گردآوری می شود که در خصوص استفاده از آن باید با يك منبع موثق ، مورد اعتماد و مطلع مشاوره شود . اطلاعات جغرفيايي ، سياسي ، اقتصادي ، آماري و نرخهاي ارز ارائه شده در اين سايت در موارد معيني به شكل تقريبي ، خلاصه شده و يا ساده شده هستند و ممكن است به مرور زمان تغيير كنند .

 هرچند طراحان و تحلیلگران سايت تا حدودی از صحت اطلاعات آماري مندرج در سايت اطمينان حاصل نموده اند، اما بواقع اين اطلاعات ممكن است دقيق نباشد. شرکت FXCRC  هيچگونه مسئوليتي براي ایراد هرگونه خسارت مستقيم يا غيرمستقيم را كه ناشي از استفاده از اين سايت باشد نمي پذيرد .

بنابراين در صورت ایراد هرگونه خسارت ناشي از نارسايي ، خطا ، نقص ، اشتباه ، بي دقتي و غيره که در اثر استفاده از مطالب ، اطلاعات و سرويسهاي این سایت ، ایجاد شده باشد ، هيچگونه مسؤوليتي متوجه شرکت FXCRC نخواهد بود .

 لطفا توجه داشته باشيد كه دانلود كردن هرگونه نرم فزار از روي اين سايت با مسؤوليت خودتان  میباشد . شرکت FXCRC هيچگونه مسؤوليتي در قبال خسارتهاي ناشي از ويروسهاي كامپيوتري ، بمبهاي نرم فزاري و موارد مشابه را كه ناشي از استفاده شما از اين سايت باشد را نمي پذيرد .

هرگونه لینک و ارتباط با ساير سايتها كه در  www.maketp.net  موجود می باشد،  فقط به منظور اطلاع رساني و براي راحتي شما قرار داده شده است و این امر به معنای تائید مندرجات آنها نیست . شرکت FXCRC مسئوليتي در قبال استفاده از اين سايتها و يا استفاده از اطلاعات و مطالب آنها را نمي پذيرد .

 اختيارات

به شما اجازه داده مي شود تا :

  1. مطالب اين سايت را در مرورگرها (Browsers) بخوانيد (اين مجوز شامل ايجاد نسخه هايي از آن در RAM يا حفظه هاي ذخيره سازي موقت و يا ساير مواردي است كه براي مرور اين صفحات لازم است).
  2. به اين سايت Link داشته باشيد ، فايلهاي آن را ضبط كنيد و صفحات آن را منتشر و يا بازسازي كنيد مشروط بر اينكه منبع مطالب ذكر شود و متن آنها دستكاري نشود.
  3. براي كاربردهاي شخصي يا كاري از صفحات آن بر روي كاغذ چاپ بگيريد مشروط بر اينكه از آن براي سود شخصي يا تجاري ، استفاده نگردد .

0060129131009 | 0060129131009 | درخواست تماس تلفنی رایگان | ایمیل های ما
تلفن تماس : 0060 129 131009 , 0060 327 884904